Oferujemy Państwu badanie techniczne pojazdów w następującym zakresie:

A - motocykle i motorowery
B - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
T - ciągniki rolnicze

c - pojazdy przystosowane do zasilania gazem
d - pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne)
e - pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie.