Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.


  •  99 zł - Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
  •  98 zł - Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy (samochód sprowadzony z zagranicy)
  •  63 zł - Badanie motocykla
  • 162 zł - Badanie samochodu z instalacją gazową
  • 147 zł - Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
  • 149 zł - Badanie samochodu uprzywilejowanego
  •  94 zł - Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
  •  35 zł - Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego